Registrace na 5. května 2024 je již možná!

Co je nového? Za pořádáním takové akce je toho hodně. Zejména hledání pomocníků vyžaduje vždy hodně vytrvalosti. Proto se Pfreimdtaltrail bude v budoucnu konat pouze každé dva roky.

Všechno je dražší, kromě Pfreimdtaltrail. Kalkulujeme bez záměru dosáhnout zisku, ale i tak jsme při posledním pořádání akce vydělali malý zisk (ještě jednou velké díky všem sponzorům) a mohli tak dodatečně přispět horské službě.

Startovné proto zůstává ve výši 25 eur.

Můžete snadno vrátit své startovní místo až dva týdny před soutěží a dostat své peníze zpět. Od 22.4.2024 se již startovné v případě zrušení nevrací. Do akce je však možné převést místo startu na třetí osobu.

Pokud jsou v den akce ještě volná startovní místa, účast je možná bez dodatečného poplatku za pozdní registraci. Na Pfreimdtaltrail neexistuje zlozvyk mnoha dalších akcí, kdy se účtují vysoké poplatky za pozdní registraci.