• Startovat mohou běžci narození v roce 2008 a starší.
 • Předložení podepsaného prohlášení o odpovědnosti, v případě nezletilých zákonným zástupcem (výdej startovních čísel).
 • Pokud se nedostavíte, není nárok na vrácení startovného.
 • Startovní číslo musí být po celou dobu nošeno viditelně v oblasti hrudníku a břicha.
 • Běh s holemi je povolen
 • Diskvalifikován bude: každý, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu (příklad: vědomé ohrožení ostatních účastníků silničního provozu bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci; menší porušení bude potrestáno časovou penalizací 5 minut. Kdo zkrátí trať běhu, likviduje odpadky v přírodě, slovně hrubě bude diskvalifikován, stává se hrubým, používá fyzické násilí, běží příliš pomalu>( 9 min/km), Uzávěrka v Tanzmühle: 90 min
 • Účast na briefingu k běhu (krátce před startem).
 • V průběhu akce a doprovodného programu vzniknou obrazy a filmový materiál. Účastníci souhlasí s tím, že snímky a filmový materiál mohou být bez omezení použity pro informační, reklamní a marketingové účely. Účastníci nemají nárok na žádnou náhradu za pořízené snímky nebo filmy.
 • Je třeba dodržovat pokyny pořadatelů.
 • Běžec bere na vědomí, pokud se podmínky závodu spontánně změní z organizačních okolností. Mohou to být například: změny běžeckých tras atd.
 • Na případné ceny, ceny a ceny do tomboly mají nárok pouze ti, kteří se zúčastní předávání cen.
 • Storno: Storno je možné do 21. dubna 2024 bez udání důvodu. 21.4.2024 možné bez udání důvodů. Startovné bude vráceno. Od 22.4.2024 se již startovné v případě zrušení nevrací. Do akce je však možné převést místo startu na třetí osobu.